Interim casemanagement

Interim casemanagement

Als  aankomend gecertificeerd register case& care manager (Rccm®) begeleid ik organisaties in het terugdringen en voorkomen van verzuim in de breedste zin van het woord.

Ik help organisaties om regie op verzuim te nemen, grip te krijgen op de kosten die verbonden zijn aan verzuim en een beleid op te stellen dat integraal geïmplementeerd en gedragen wordt. Ik ben zowel inzetbaar voor het MKB als grote organisaties als voor overheidsorganisaties (specifieke kennis van ARAR en CAR/UWO). Mijn benadering is persoonlijk en betrokken met oog voor mens en resultaat. Door middel van permanente educatie ben ik altijd op de hoogte van de laatste veranderingen en ontwikkelingen in het vakgebied. U kunt interim verzuimadvies inhuren op dossierniveau en op organisatieniveau

Casemanagement op dossierniveau

 • Interim verzuimbegeleiding
 • Preventief advies, verzuim voorkomen, niet bij alle situaties is er sprake van verzuim
 • Advisering ter professionalisering van de verzuimbegeleiding
 • Ondersteuning bij alle stappen van de wet verbetering poortwachter
 • Begeleiden van werknemers in hun verzuim. Kijken naar de mogelijkheden en tegelijkertijd rekening houden met de beperkingen
 • Inschakeling van de bedrijfsarts door middel van effectieve vraagstelling
 • Inzetten van adequate interventies en dit proces bewaken
 • Aanvragen WIA uitkeringen en optreden als contactpersoon voor het UWV
 • Beoordelen mogelijkheid vervroegde WIA aanvraag ten behoeve van IVA
 • Advisering inzake het voorkomen van loonsancties
 • Begeleiding/opstellen van bezwaarschriften
 • Aanvraag deskundigenoordelen
 • Advisering re-integratie 1e en 2e spoor
 • Benutten van cofinanciering door andere externe partijen om de kosten te verlagen
 • Begeleiding ziektewet en WGA dossiers

Casemanagement op organisatieniveau

 • Inventariseren en analyseren van verzuimgegevens
 • Ondersteunen bij het aanpassen en implementeren van het verzuim- en re-integratiebeleid
 • Adviseren over hoe verder na de WIA-beoordeling
 • Hoe benut uw organisatie de no-risk polis?
 • Worden alle mogelijke premiekortingen benut?
 • Controle van de WGA-beschikkingen
 • Controle van de ZW-beschikkingen
 • Begeleiden en coachen management, P&O, OR en casemanagers op het gebied van verzuim

Vul het onderstaande formulier in - Ik zal dan z.s.m. contact met u opnemen